تورک اوشاغی

ما ملت قهرمان ترکیم, ما زاده ی سرزمین گرگیم

گوزل الهیم....

بارالها

برای همسایه ای که نان مرا ربود نان، 

برای دوستی که قلب مرا شکست مهربانی، 

برای آنکه روح مرا آزرد بخشایش 

و برای خویشتن خویش آگاهی و عشق  

میطلبم. 

   + تورک اوشاغی ; ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
    سيزين نظرلريز ()