تورک اوشاغی

ما ملت قهرمان ترکیم, ما زاده ی سرزمین گرگیم
» دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: داریخما..
» دوشنبه ٢ دی ۱۳٩٢ :: منی سنسیز گویما
» پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ظالیم عشقیم..
» پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠ :: محتاجام
» شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩ :: ..
» شنبه ٥ تیر ۱۳۸٩ :: آتا
» دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩ :: گوزل الهیم....
» شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٩ :: ما عاشق این آدمها هستیم
» یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٩ :: دعا
» چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸ :: چرا والدین پیر میشوند؟
» سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ :: مراقب باش
» سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸ :: کیم دییر؟
» جمعه ٤ دی ۱۳۸۸ :: چنگیزخان و شاهینش
» یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸ :: یار قاصدی